Aktualna Oferta SzkoleńOtwartych
2014

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – PN-EN ISO milf video
9001

DJ

Wdrażanie i funkcjonowanie

w Systemach Zarządzania Jakością wg ISO 9001

2 dni

AJ

Auditor wewnętrzny SZJ

2 dni

AJN

Auditor wewnętrzny SZJ

w kontekście zmian normy ISO 9001

2 dni

PJ

Pełnomocnik ds. Jakości

3 dni

MJ

Menedżer ds. Jakości

3 dni

DJW

Warsztaty doskonalące SZJ wg ISO 9001

2 dni

DJZ

Zmiany w SZJ wg ISO 9001

1 dni

WN

Wymagania Normy ISO 9001:2008

2 dni

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO – PN-EN ISO 14001

DS

Wdrażanie i funkcjonowanie w Systemie Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

2 dni

AS

Auditor Środowiskowy

3 dni

DSW

Warsztaty doskonalące SZŚ wg ISO 14001

2 dni

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - PN-EN/BS OHSAS 18001

DB

Wdrażanie i funkcjonowanie w systemie zarządzania BHP wg PN-N/BS OHSAS 18001

2 dni

AB

Auditor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

3 dni

DBW

Warsztaty doskonalące w SZBiHP wg ISO 18001

2 dni

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA - ISO 9001, ISO 14001 i  PN-N/BS OHSAS 18001

ZIN

Podstawowe element SZJ I BHP wg. ISO 14001
i PN-N/ BS OHSAS 18001

1 dzień

DZIN

Wdrażanie ISO 9001, ISO 14001
i PN-N/ BS OHSAS 18001

3 dni

AZIN

Auditor ISO 9001, ISO 14001
i PN-N/BS OHSAS 18001

3 dni

PZIN

Pełnomocnik ISO 9001, ISO 14001
i PN-N/BS OHSAS 18001

3 dni

MZIN

Menedżer ISO 9001, ISO 14001

i PN-N/BS OHSAS 18001

3 dni

ZINW

Warsztaty doskonalące w SZJ wg ISO 9001,

ISO 14001 i PN-N/BS OHSAS 18001

2 dni

 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W MOTORYZACJI – PN-EN ISO/TS 16949

DM

Wdrażanie SZJ - ISO/TS 16949

2 dni

OM

Pełnomocnik ds. SZJ wg ISO/TS 16949

2 dni

Logo ZETOM szareAM

Auditor ISO/TS 16949

3 dni

PM

Zatwierdzenie Części do Produkcji (wg PPAP)

1 dzień

MM

Badanie Systemu Pomiarowego (wg MSA)

1 dzień

 

VM

Auditor Procesu Produkcyjnego (wg VDA 6.3)

2 dni

RW

Auditor Procesu Realizacji Wyrobu (wg VDA 6.6)

 

RP

Multidyscyplinarne Rozwiązywanie Problemów (wg 8D)

 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM – PN-EN - ISO/IEC 17025

DL

Wymagania dla akredytacji laboratorium wg ISO/IEC 17025

3 dni

AL

Auditor Jakości w laboratorium

3 dni

PL

Kierownik ds. Jakości w laboratorium

3 dni

NL

Niezawodność Systemów Pomiarowych
wg ISO/IEC 17025

1 dzień

BL

Budżet niepewności wg ISO/IEC 17025

1 dzień

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI – PN-EN ISO 22000

DZ

Wdrażanie SZBŻ - ISO 22000

2 dni

AZ

Auditor Jakości wg ISO 22000

3 dni

SZ

Szkolenie z zakresu HACCP/ IFS FOOD/ BRC FOOD/ FOOD DEFENCE

 

PZ

Pełnomocnik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności

3 dni

ZZ

Integracja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 i SZJ wg ISO 9001

3 dni

ZB

Wdrażanie i Funkcjonowanie w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg BRC

2 dni

ZC

Auditor BRC

2 dni

ZI

Wdrażanie i Funkcjonowanie w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg IFS

1 dzień

ZF

Auditor IFS

2 dni

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI – PN-EN ISO/IEC 27001

DI

Wdrażanie SZBI - ISO/IEC 27001

2 dni

AI

Auditor ISO/IEC 27001

3 dni

PI

Polityka Bezpieczeństwa Informacji w SZBI wg ISO 27001

1 dzień

SYSTEMY ZARZĄDZANIA – DOSKONALENIE KOMPETENCJI

ZA

Doskonalenie kompetencji Auditora Systemów Zarządzania Jakością

3 dni

ZP

Doskonalenie kompetencji Pełnomocnika Systemów Zarządzania Jakością

3 dni

SYSTEMY ZARZĄDZANIA – WYBRANE ASPEKTY

S1

Podejście procesowe

1 dzień

S2

Proces Zarządzania Zasobami Ludzkimi

1 dzień

S3

Wspólna Metoda Oceny (CAF)

1 dzień

S4

Zarządzanie Kosztami Jakości

1 dzień

S5

Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC)

3 dni

S6

Analiza Potencjalnych Przyczyn i Skutków Wad (FMEA)

2 dni

S7

Wyprzedzające Planowanie Jakości Wyrobu (APQP)

2 dni

S8

Bezpieczeństwo Wyrobu i Odpowiedzialność za Produkt

1 dzień

S9

Oznakowanie CE

1 dzień

S10

Zarządzanie wg „Six Sigma”

3 dni

S11

Strategiczna Karta Wyników  (BSC)

1 dzień

S12

Techniki Doskonalenia Jakości

3 dni

S13

Ocena Efektywności Szkoleń

1 dzień

S14

Identyfikacja Zagrożeń i Ocena Ryzyka Zawodowego

2 dni

S15

Analiza Danych

1 dzień

S16

Walidacja i Weryfikacja Procesów

1 dzień

S17

Monitorowanie Zadowolenia Klienta

1 dzień

S18

Monitorowanie i Pomiary Procesów i Wyrobów

1 dzień

S19

Działania Korygujące i Zapobiegawcze

1 dzień